Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κτίριο Παπαστράτος

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 156 (ΦΕΚ 81/ Α΄/ 1-6-1987) ως ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αρ. Γε.ΜΗ 123177844000.

Σκοπός της εταιρείας είναι η αξιοποίηση και η διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 7 του Ν. 1268/1982. Ως περιουσία νοείται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη που περιέρχεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εκείνης που έχει εκάστοτε προσδιορισθεί προς χρήση των Διοικητικών και Ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, για την οποία η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει επ’ αμοιβή μόνο σε εργασίες επιμελείας και συντηρήσεως.

hotel-sign
 

Φωτογραφίες χώρων

ΒΟΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ

Total 47 photos
Αμφιθέατρο στην Καρδίτσα

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Total 1 photos
Λάρισα

ΛΑΡΙΣΑ

Total 16 photos
Μονή Πάου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΟΥ

Total 8 photos