Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.ΔΠ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Τακτικά μέλη

Ζήσης Μαμούρης, Καθηγητής Πρόεδρος, zmamur@uth.gr

Μιχαήλ Ζουμπουλάκη, Καθηγητής, Διευθύνων Σύμβουλος, mzoub@uth.gr

Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Καθηγητής, billinis@uth.gr

Ιωάννα Λαλιώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, laliotou@uth.gr

Βικτωρία-Μαρία Μπέλλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, vbello@uth.gr

Γεώργιος Παπαϊωάννου, Διοικητικός Υπάλληλος, gpapaio@uth.gr

Βάσω Παπαδανιήλ, Υπάλληλο Δήμου Βόλου

Αναπληρωματικά μέλη

Δημήτριος Καρπούζας, Αναπλ. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος dkarpouzas@uth.gr

Ευριπίδης Μυστακίδης, Καθηγητής, emistaki@uth.gr

Γεώργιο Αμοιρίδη, Καθηγητής, gsamir@uth.gr

Γεώργιο Βλόντζο,  Επίκουρο Καθηγητή, gvlontzos@uth.gr

Γεώργιος Σταμπουλής, Επίκουρο Καθηγητή, ystambou@uth.gr

Ιωάννης Κλαψόπουλος, Διοικητικός Υπάλληλος, clib@lib.uth.gr

Μαρία Μπαμπούκα, Υπάλληλο Δήμου Βόλου

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Τακτικά μέλη

Γεώργιος Πετράκος, Καθηγητής Πρόεδρος, petrakos@uth.gr
Μιχαήλ Ζουμπουλάκη, Καθηγητής, Διευθύνων Σύμβουλος, mzoub@uth.gr
Βασίλειος Μπουρδάκης, Καθηγητής, vas@uth.gr
Ζήσης Μαμούρης, Καθηγητής, zmamur@uth.gr
Βικτωρία-Μαρία Μπέλλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, vbello@uth.gr
Γεώργιος Παπαϊωάννου, Διοικητικός Υπάλληλος, gpapaio@uth.gr
Βάσω Παπαδανιήλ, Υπάλληλο Δήμου Βόλου

Αναπληρωματικά μέλη

Σεραφείμ Πολύζος, Αναπλ. Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, spolyzos@uth.gr
Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής, aloukas@uth.gr
Γεώργιο Αμοιρίδη, Καθηγητής, gsamir@uth.gr
Γεώργιο Βλόντζο, Επίκουρο Καθηγητή, gvlontzos@uth.gr
Γεώργιος Σταμπουλής, Λέκτορας, ystambou@uth.gr
Ιωάννης Κλαψόπουλος, Διοικητικός Υπάλληλος, clib@lib.uth.gr
Μαρία Μπαμπούκα, Υπάλληλο Δήμου Βόλου

Τακτικά μέλη

Γεώργιος Πετράκος, Καθηγητής, Πρόεδρος, petrakos@uth.gr
Βύρωνας Κοτζαμάνης, Καθηγητής, Διευθύνων Σύμβουλος, etap-manager@uth.gr
Ελένη Ανδρέου, Αναπλ. Καθηγήτρια, elandr@uth.gr
Νικήτας Μυλόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, nikitas@uth.gr
Ζήσης Μαμούρης, Καθηγητής, zmamur@uth.gr
Γεώργιος Παπαϊωάννου, Διοικητικός Υπάλληλος, gpapaio@uth.gr
Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Μέλος Τ.Ε.Ε., Karagiannis71@yahoo.gr

Αναπληρωματικά μέλη

Βασίλειος Μπουρδάκης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, vas@uth.gr
Μαρία Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια, mariapap@uth.gr
Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής, aloukas@uth.gr
Γεώργιος Σταμπουλής, Λέκτορας, ystambou@uth.gr
Σεραφείμ Πολύζος, Αναπλ. Καθηγητής, spolyzos@uth.gr
Ιωάννης Κλαψόπουλος, Διοικητικός Υπάλληλος, clib@lib.uth.gr
Παπαγεωργίου Τριαντάφυλλος, Μέλος Τ.Ε.Ε.

Τακτικά μέλη

Ιωάννης Μεσσήνης, Καθηγητής, Πρόεδρος, messinis@uth.gr
Βύρωνας Κοτζαμάνης Καθηγητής, Διευθύνων Συμβουλος, etap-manager@uth.gr
Ελένη Ανδρέου, Αναπλ. Καθηγήτρια, elandr@uth.gr
Νικήτας Μυλόπουλος Αναπλ. Καθηγητής, nikitas@uth.gr
Αθανάσιος Κούγκολος Καθηγητής, kungolos@uth.gr
Σπανός Βασίλειος, Διοικητικός Υπάλληλος, vspanos@uth.gr
Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Μέλος Τ.Ε.Ε., Karagiannis71@yahoo.gr

Αναπληρωματικά μέλη

Αναστάσιος Σταματέλλος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, stam@uth.gr
Μαρία Παπαδοπούλου Καθηγήτρια, mariapap@uth.gr
Αθανάσιος Λουκάς Καθηγητής, aloukas@uth.gr
Βασίλειος Μπουρδάκης, Καθηγητής, vas@uth.gr
Σεραφείμ Πολύζος, Αναπλ. Καθηγητής, spolyzos@uth.gr
Ασημένια Κουρουτζίδου, akourou@uth.gr
Παπαγεωργίου Τριαντάφυλλος, Μέλος Τ.Ε.Ε.

Τακτικά μέλη Ιωάννης Μεσσήνης, Καθηγητής, Πρύτανης, messinis@uth.gr Κων/νος Γουργουλιάνης, Καθηγητής, Πρόεδρος, kgourg@uth.gr Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής, aloukas@uth.gr Αλέξανδρος Μαζαράκης, Καθηγητής, amaza@uth.gr Πασχάλης Αρβανιτίδης, Επίκουρος Καθηγητής, parvanit@uth.gr Κων/νος Παπαδόπουλος, Δικηγόρος Νομική Υπηρεσία Π.Θ., kpapadop@uth.gr Βασίλειος Σπανός, Διοικητικός Υπάλληλος, vspanos@uth.gr Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Μέλος Τ.Ε.Ε., Karagiannis71@yahoo.gr Αναπληρωματικά μέλη Μιχαήλ Ζουμπουλάκης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, mzoub@uth.gr Αικατερίνη Μούτου, Αναπλ. Καθηγήτρια, kmoutou@uth.gr Στέφανος Παπαδάμου, Επίκουρος Καθηγητής, stpapada@uth.gr Ιωάννης Δασκαλόπουλος, Διοικητικός Υπάλληλος, gdaskalop@uth.gr Σωκράτης Αναγνώστου, Διοικητικός Υπάλληλος Παπαγεωργίου Τριαντάφυλλος, Μέλος Τ.Ε.Ε.