ΑΙΘΟΥΣΑ Η/Υ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 2

Submitted by admin-eadp on Δευ, 15/06/2020 - 23:00

Τοποθεσία: Μεταμορφώσεως 2, Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, 4ος όροφος

Παρατηρήσεις:

  1. Στις παραπάνω τιμές δεν υπολογίζεται ΦΠΑ (23%). Επί των τιμών αυτών είναι δυνατή έκπτωση.

Προ-δέσμευση χώρων μέσω του

Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Διαθεσιμότητας Χώρων

ΑΙΘΟΥΣΑ Η/Υ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Υπηρεσίες
WiFi
Αριθμός Θέσεων: 20
Η/Υ Έδρας
Χρέωση 1/2 ημέρας: -
Χρέωση ανά ώρα: 8 €
Χρέωση ημέρας: -
Τοποθεσία
ΒΟΛΟΣ