ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

 

Δείτε συνημμένα τον ισολογισμό αναλυτικά εδώ