ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

iso

Δείτε συνημμένα τον ισολογισμό αναλυτικά εδώ