Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Πολυτεχνικής Σχολής

Βόλος, 01.10.2021

Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας  στο Βόλο (δείτε εδώ)

Βόλος, 08.09.2021

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ν.Π.Ι.Δ. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, για την αναδείξει μισθωτή του Κυλικείου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24/09/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 10:30 - 11:00) στο κτήριο Τσικρίκη στον 1ο όροφο Γαμβέτα 6 και Ιάσονος, στο Βόλο.

Το μίσθιο περιλαμβάνει α) ένα κυλικείο εμβαδού 37,45 τ.μ. που βρίσκεται στο ισόγειου του κτηρίου της Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Πεδίον Άρεως οδός Σέκερη 2 στο Βόλο και β) ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο σαν κυλικείο που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πεδίον Άρεως.

Η εκμίσθωση είναι τριετής και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της διάρκειάς της, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών κατ' ανώτατο όριο, με κοινή έγγραφη συμφωνία.

Κατώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος (τιμή έναρξης της πλειοδοσίας) ορίζεται το ποσό των χιλίων οχτακοσίων ευρώ (1.800,00 €).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους, μέχρι 23/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. (τέλος προθεσμίας), στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, κτίριο Παπαστράτου α' όροφος, γραφείο 9.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) Αίτηση, β) Δελτίο ταυτότητας, γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, δ) Αντίγραφο μερίδας αρμόδιου υποθηκοφυλακείου για τον υποψήφιο μισθωτή ή εγγυητή.

Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο αφενός μεν τη συμφερότερη προσφορά, αφετέρου δε την τιμή και την ποιότητα των προσφερόμενων βασικών ειδών, ενώ θα αξιολογηθεί και η συναφής εμπειρία και το αξιόχρεο του ενδιαφερομένου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η εγγύηση για την υπογραφή της μίσθωσης καθορίζεται κατ' ελάχιστο σε τρία μηνιαία μισθώματα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 -74378 (κα Γ. Σιαπάτη).

 

Κατεβάστε σε PDF το πλήρες αρχείο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος