Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ»

Βόλος, 06/10/2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4380

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ»

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την επιλογή Αναδόχου, (άρθρο 22/ iii του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΑΔΠ: Μέρος Ε΄- Κανονισμός Προμηθειών), για την εκτύπωση του βιβλίου «ΒΙΟΛΟΓΙΑ» και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών εκτύπωσης, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00.
Προσφορές που θα κατατεθούν πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής δεν
γίνονται αποδεκτές.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί Παρασκευή 14 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο της
Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του ΠΘ στον 4ο όροφο, Γραφείο
Συνεδριάσεων, Ιάσονος 62, στο Βόλο.
 

Για πληροφορίες επί των Τεχνικών Προδιαγραφών:

Παπανώτας Στέφανος, 24210 41842, papanotas@uth.gr