Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του ΠΘ για απόσπαση στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας στον Βόλο

Βόλος 23/12/2022

«Ανακοίνωση παράτασης για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του ΠΘ για απόσπαση στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας στον Βόλο»

Ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής φάκελου υποψηφιότητας στην υπ΄ αρ. πρωτ. 4513/ 12.12.2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του ΠΘ για απόσπαση στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας στον Βόλο παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

 

 

Βόλος, 12/12/2022
Αρ. Πρωτ.: 4513
 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του ΠΘ για απόσπαση στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας στον Βόλο».

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ειδικό Ν.Π.Ι.Δ., απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (δημοσίου δικαίου ή ΙΔΑΧ) οποιασδήποτε ειδικότητας για απόσπαση στην ΕΑΔΠ βάσει του άρθρου 266 του νόμου 4597/2022, για να αναλάβει τη διαχείριση των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Θεσσαλίας.


Η μέγιστη χρονική διάρκεια της απόσπασης στην «Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» είναι πέντε (5) έτη. Το ωράριο εργασίας είναι το ίδιο με των υπολοίπων υπαλλήλων του ΠΘ και ο χώρος εργασίας τα νέα γραφεία της ΕΑΔΠ, Ιάσονος 62, Βόλος, 2ος Όροφος.

Τα συγκεκριμένα καθήκοντα θα είναι:
α. Προκήρυξη διαγωνισμών για την εκτύπωση συγγραμμάτων,
β. Σύνταξη συμφωνητικών με συγγραφείς, προμηθευτές, σημεία διανομών κλπ.
γ. Έκδοση ISBN, ISSN,
δ. Κοστολόγηση συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ- επικοινωνία με το Υπ. Παιδείας
ε. Αποστολές συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ και σε σημεία διανομής και έκδοση
των σχετικών παραστατικών,
στ. Συνεργασία με το Τυπογραφείο των ΠΕΘ και προγραμματισμός ανατυπώσεων
ζ. Εκκαθάριση συγγραφικών δικαιωμάτων και έκδοση σχετικών παραστατικών

Πληροφορίες για τις ΠΕΘ μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα https://press.uth.gr/ 

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας» στον Βόλο, που θα περιλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά προϋπηρεσίας θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email: etap@uth.gr ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας στην Γραμματεία της Εταιρείας, Ιάσονος 62, Βόλος 38221, 2ος Όροφος, μέχρι τις 23/12.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 – 74378.

 

Κατεβάστε σε PDF την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος