Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επειγούσης φύσεως εγγράφων-δεμάτων & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier).

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για την επιλογή Αναδόχου, (άρθρο 22/ iii του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΑΔΠ: Μέρος Ε΄- Κανονισμός Προμηθειών), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά και με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επειγούσης φύσεως εγγράφων-δεμάτων & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση

Παράρτημα I

Παράρτημα ΙΙ