Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ TALOS

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών στο πλαίσιο του προγράμματος TALOS (υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με παιδιά ηλικίας έως 4-17 ετών με σκοπό την ανάπτυξη σύγχρονων μαθησιακών δεξιοτήτων) υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.»

Η ΕΑΔΠ-ΠΘ με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της 39ης/ 19-06-2019 Συνεδρίασης, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, καθώς και μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας του ΠΘ (μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, υπαλλήλους μόνιμους και ΙΔΑΧ, ΕΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ) που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ομάδα εκπαιδευτών του προγράμματος TALOS, να υποβάλουν αίτηση ένταξης στo σχετικό Μητρώο Εκπαιδευτών και Συνεργατών σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα δείτε στο πλήρες αρχείο της Πρόσκλησης

Πλήρες αρχείο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπεύθυνη δήλωση

Ο φάκελος θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση σε συμπιεσμένο αρχείο με τίτλο «Μητρώο TALOS_Ονοματεπώνυμο υποψηφίου» στη διεύθυνση etap@uth.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 – 74636.

Ετικέτες