Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών του προγράμματος TALOS

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών στο πλαίσιο του προγράμματος TALOS (υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με παιδιά ηλικίας έως 4-17 ετών με σκοπό την ανάπτυξη σύγχρονων μαθησιακών δεξιοτήτων) υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.»

Ετικέτες

Πρόσκληση για την πλήρωση τριών θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έξι μηνών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ζωοκόμου στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα.

Βόλος 17 ιουλίου 2020

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ζωοκόμου στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα. 

Ετικέτες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) μηνός, με αντικείμενο την καθαριότητα των χώρων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ειδικό Ν.Π.Ι.Δ., απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού μερικής απασχόλησης με αντικείμενο την καθαριότητα των χώρων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου και καλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ετικέτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ TALOS

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών στο πλαίσιο του προγράμματος TALOS (υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με παιδιά ηλικίας έως 4-17 ετών με σκοπό την ανάπτυξη σύγχρονων μαθησιακών δεξιοτήτων) υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.»

Ετικέτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Π.Θ. που βρίσκεται στο ισόγειο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 78 στο Βόλο (πρώην καπνεργοστάσιο Ματσάγγου) εμβαδού 100 περίπου τ.μ.

Ετικέτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ

Ανακοίνωση αναβολής διαγωνισμού

Η εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης του Π.Θ. ανακοινώνει  ότι η διενέργεια του ανοικτού πλειοδοτικό διαγωνισμού, για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Π.Θ. στο ισόγειο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 78 που είχε οριστεί για την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 π.μ. αναβλήθηκε για λόγους ανωτέρας βίας.

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους με σχετική ανακοίνωση.

Βόλος, 14 Οκτωβρίου 2019

Ετικέτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την επιλογή Αναδόχου, (άρθρο 22/ iii του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΑΔΠ: Μέρος Ε΄- Κανονισμός Προμηθειών), για την ανατύπωση συγγράμματος των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Θεσσαλίας και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Ετικέτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Π.Θ.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις των υποψηφίων για την επιλογή μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, με αντικείμενο την καθαριότητα των χώρων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου.

Ετικέτες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ορισμένου χρόνου για το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Πάου Αργαλαστής

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ορισμένου χρόνου για το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Πάου  Αργαλαστής».

Η ΕΑΔΠ-ΠΘ με απόφαση του Δ.Σ. της 39ης/ 19-06-2019 Συνεδρίασης, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Πάου  Αργαλαστής που διαχειρίζεται η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

Ετικέτες