Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Π.Θ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Π.Θ»

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ν.Π.Ι.Δ. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Π.Θ που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου Ματσάγγου, επί της οδού Ερμού 127. Το ακίνητο έχει εμβαδό  94,5 τ.μ. και διαθέτει πατάρι εμβαδού 27 τ.μ. και η προτεινομένη χρήση του είναι η λειτουργία καταστήματος.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 22.01.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 09:30 – 10:00) στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στον 4ο όροφο του κτηρίου Παπαστράτου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, στο Βόλο.

Η εκμίσθωση είναι τριετής και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της διάρκειάς της, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών κατ’ ανώτατο όριο, με κοινή έγγραφη συμφωνία.

Κατώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος (τιμή έναρξης της πλειοδοσίας) ορίζεται το ποσό των οχτακοσίων ευρώ (800,00 €), πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους, μέχρι 21.01.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. (τέλος προθεσμίας), στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, κτίριο Παπαστράτου α’ όροφος, γραφείο 9.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

α) Αίτηση,

β) Δελτίο ταυτότητας,

γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου,

δ) Αντίγραφο μερίδας αρμόδιου υποθηκοφυλακείου για τον υποψήφιο μισθωτή ή εγγυητή.

Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η εγγύηση για την υπογραφή της μίσθωσης καθορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία μηνιαία μισθώματα.

Κατεβάστε το πλήρες αρχείο της πρόσκλησης εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 -74378 (κα Γ. Σιαπάτη).

Ετικέτες