Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την επιλογή Αναδόχου, (άρθρο 22/ iii του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΑΔΠ: Μέρος Ε΄- Κανονισμός Προμηθειών), για την ανατύπωση συγγράμματος των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Θεσσαλίας και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Κατεβάστε σε pdf το πλήρες αρχείο της πρόσκλησης με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα απαραίτητα δικαιολογητικά της προσφοράς.

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται με courier στην:

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κτίριο Παπαστράτου Αργοναυτών και Φιλελλήνων,

1ος Όροφος Γραφείο 9

Email: etap@uth.gr

38221 Βόλος

Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι και την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00. Προσφορές που θα κατατεθούν πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής δεν γίνονται αποδεκτές.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. στο γραφείο της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του ΠΘ στον 1ο όροφο του κτιρίου Παπαστράτου, Γραφείο 9, Αργοναυτών-Φιλελλήνων, στο Βόλο.

Για πληροφορίες επί των Τεχνικών Προδιαγραφών:

Παπανώτας Στέφανος, 24210 41842, papanotas@uth.gr

Ετικέτες